fbpx
Keywords: Rose Pharmacy Vitamin E or Guardian Goats Milk

Search Results for Nido

BRAND: Nestle

Protein Source Based on Cow’s Milk

Milk Supplement for Kids 1-3 years old

“Breastmilk is best for babies up to 2 years of age and beyond”

“Ang gatas ng ina ay and pinakamabuti para sa bata hanggang 2 taon o higit pa”

Importance :  There is no Substitute for Breastmilk

Mahalagang Paalala: Walang anumang gatas ang pwedeng ipalit sa gatas ng ina

NIDO JR 1+ MILK SUPPLEMENT 1-3 YEARS OLD 1.6KG